CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

Lịch sử phát triển

2007


  • Năm đánh dấu việc thành lập Công ty CP Tin học Á Châu tại TP. Hồ Chí Minh (Asia Informatics Joint Stock Company - AICT), hoạt động chính trong các lĩnh vực tư vấn, triển khai các giải pháp tài chính - ngân hàng.
  • Thực hiện triển khai hệ thống ngân hàng lõi cho Ngân hàng Á Châu  và Ngân hàng Phương Nam.
  • Triển khai Hệ thống giao dịch chứng khoán ACBS.


2009


  • Thành lập chi nhánh Hà Nội.
  • Ký hợp động với Ngân hàng Việt Nam Thương Tín để thực hiện triển khai hệ thống ngân hàng lõi (TCBS Core Banking).

2012


  • Đạt cột mốc 250 nhân viên.
  • Hoạt động trên 30 tỉnh thành trên toàn quốc.
  • Tiếp tục triển khai các dự án lớn cho Ngân hàng Á Châu, Đại Á, Kiên Long.

2014 - 2016


  • Tiếp tục triển khai, mở rộng giải pháp Tài Chính – Ngân Hàng, Doanh nghiệp Viễn thông, Chính phủ, Giáo dục và Y tế  và đồng thời thực hiện nghiên cứu – phát triển các công nghệ tiên tiến: Smart City, Digital Bank, Big Data, Cloud, Mobile, Payment.