CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

AICT > Giới thiệu > Giá trị cốt lõi​​​​​​​

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm


  • Công ty có trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, cổ đông và cộng đồng.
  • Nhân viên có trách nhiệm với chính bản thân mình, khách hàng và cộng đồng.


Khách hàng


  • Trân trọng, lắng nghe, thấu hiểu và cố gắng hết mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của từng khách hàng bằng chất lượng, dịch vụ hoàn hảo.

Nhân viên


  • Con người là cội nguồn sức mạnh của Công ty. Mọi chính sách của công ty luôn hướng đến con người.


Chia sẻ


  • Chia sẻ thuận lợi và khó khăn, thành công và thất bại; hỗ trợ để cùng nhau phát triển.

Sáng tạo


  • Luôn sáng tạo và đổi mới.
  • Xây dựng  môi trường khuyến khích sáng tạo.
  • Sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để tạo sự khác biệt.