CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

AICT > Giải pháp > Trí tuệ doanh nghiệp​​​​​​​

Trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence)

  • Kho dữ liệu (Data Warehouse).
  • Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp.
  • Truy vấn và lập báo cáo.
  • Phân tích thống kê dữ liệu (Big Data - Analytics).
  • Dự đoán (Forecasting).
  • Khai phá dữ liệu (Data Mining).