CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

Thiết bị máy chủ & máy trạm

  • Thiết bị hệ thống máy chủ: IBM, HP, DELL…
  • Thiết bị hệ thống lưu trữ: IBM, Oracle, Hitachi, NetApp…
  • Máy tính bộ IBM, Lenovo, Dell…