CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

Thiết bị CNTT & viễn thông

  • Thiết bị mạng LAN, WAN.
  • Thiết bị bảo mật: Fortinet, Palo Alto, McAfee, IBM…
  • Thiết bị hệ thống thẻ: HSM, NCC, POS…
  • Thiết bị in ấn: HP, OKI…
  • Thiết bị truyền hình: Kedacom.
  • Thiết bị viễn thông (Huawei).