CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

Hệ thống Công nghệ cao và Điện - Điện lạnh

Hệ thống Công nghệ cao và Điện - Điện lạnh:

  • Network, Data Center, Cluster, Backup Online, Disaster Recovery, Business Continuity
  • Backup Power, Backup Battery, Cooling, Power Distribution.
  • Giải pháp An ninh, Bảo mật CNTT, Giám sát và phòng chống gian lận.