CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

Giải pháp phần mềm lõi Quản lý Bệnh viện - Lab

  • Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế như HL7, ICD-10, DICOM…
  • Giao diện kết nối với nhiều thiết bị y tế như các thiết bị trong phòng thí nghiệm, máy phân tích sinh học, máy chụp hình X-quang, máy siêu âm…
  • Hệ thống liên kết các chuỗi phòng khám và bệnh viện
  • Quản lý Bệnh nhân, Quản lý Khám bệnh, Quản lý Dược, Vật tư Y tế và Hóa chất, Quản lý Xét nghiệm, Quản lý Thanh toán, Quản lý MIS và MRD…