CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

Dịch vụ Viễn thông & Hạ tầng

  • Tư vấn, thiết kế, triển khai hạ tầng và dịch vụ dữ liệu trực tuyến.
  • Thiết kế, thi công, bảo trì các hệ thống trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Ecosystem:
  • Hệ thống nguồn điện dự phòng.
  • Hệ thống điều hòa.
  • Hệ thống an ninh và giám sát.
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ truyền dẫn:
  • Dịch vụ truyền dữ liệu nội hạt liên tỉnh MPLS.
  • Dịch vụ kênh thuê riêng cáp quang điểm nối điểm.
  • Dịch vụ kênh thuê riêng ILL.