CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

AICT​​​​​​​ > Dịch vụ > Dịch vụ CNTT​​​​​​​

Dịch vụ CNTT

  • Tư vấn giải pháp và triển khai tích hợp hệ thống CNTT cho Ngân  hàng, các tổ chức Doanh nghiệp.
  • Tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống Data Center, hệ thống mạng (WAN, LAN)…
  • Tư vấn đào tạo, và hỗ trợ bảo trì các hệ thống CNTT.
  • Tư vấn giải pháp và xây dựng hệ thống bảo mật.
  • Quản trị vận hành và Bảo trì hệ thống.